Pàdel Arbeca629148163 info@padelarbeca.com
Normativa

Normativa de Pàdel Arbeca
Titularitat i ús

Les pistes de pàdel ubicades al Pàdel Arbeca són per ús dels abonats al Pàdel Arbeca i no abonats registrats.

Horari i accés

L'horari s'estableix de dilluns a diumenge de 08.00h a 23.00h. Excepcionalment es podrà prorrogar aquest horari en cas de realització d'algun torneig que així ho requereixi.

Procediment de reserva

Es podrà fer una sola reserva anticipada de màxim 60 minuts per usuari. El nombre de reserves és il·limitada, però únicament es podrà tenir una reserva anticipada.
La reserva es realitzarà sempre per internet a la web: www.padelarbeca.com.

En cas de ser soci del Pàdel Arbeca el consum de pistes i llum es carregarà per via bancària a final del mes vençut o en efectiu i el no soci haurà de donar-se d'alta al registre de Pàdel Arbeca via internet a la web www.padelarbeca.com.

Dies d'antelació de reserves de pista:

Bàsic adult – pot reservar cada dia.

Pro adult – pot jugar cada dia i reservar una vegada han jugat.

Junior – ha de reservar amb 3 dies d'antelació.

No socis – podran reservar sempre que hi hagi una pista lliure tantes partides com vulguin.

Política de cancel·lació de reserva de pista de pàdel

Serà el mateix Pàdel Arbeca el que digui quan es donen les condicions per a la cancel·lació.
La reserva només es podrà donar per causes climatològiques o de força major i amb un màxim de 24h d'antelació enviant un email a: info@padelarbeca.com

Es permeten anul·lacions, sempre i quan s'avisi a info@padelarbeca.com amb 12h d'antelació. Si no es compleix aquest temps, la reserva es donarà per perduda. Si la reserva s'ha pagat no es retornaran els diners sinó que es canviarà la reserva a una altra data disponible. Si s'ha reservat i no es presenta, es farà un recàrrec de 10 €/pista.

Tornejos i classes

Es
podran bloquejar pistes per a la realització de tornejos i classes.
Invitacions

No existeixen invitacions. L'usuari que vulgui jugar al Pàdel Arbeca haurà d'abonar la pista al preu estipulat per al no soci.

Serveis

Es podran fer servir els lavabos i vestidors del Pàdel Arbeca, posant atenció a no menjar, ni malgastar aigua i no deixant residus fora de les papereres.

Normativa general

Els usuaris del pàdel podran fer ús dels vestidors el mateix dia i horari que tinguin reservada la pista.

Els usuaris hauran de seguir les observacions i requeriments del personal al càrrec de les instal·lacions.

L'usuari que vulgui fer alguna reclamació pot fer-ho per e-mail a info@padelarbeca.com

Queda
prohibit l'és de les pistes sense calçat i roba adequada per a l'esport. Es prohibeix jugar sense samarreta.

L'ús inadequat dels materials i equipaments serà objecte de sanció als seus responsables, com a mínim, amb l'abonament dels desperfectes ocasionats.

Prohibit fumar
en tot el recinte excepte a la zona de la Caravana del Pàdel.

Prohibit accedir
al recinte amb menjar o beguda, excepte la zona de la Caravana del Pàdel.

Es
podrà menjar i beure a les taules de la terrasa de la Caravana del Pàdel.

Prohibit accedir
amb animals, pilotes de cuir, bicicletes, monopatins, etc.

Els nens menors de 10 anys han d'estar acompanyats en tot moment d'un major d'edat.